Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош

Башка сунуштар

Globus жаңы өнөктөштөргө ар дайым кубанычта!

 

Типография, пластикалык карта даярдоо кызмат көрсөтүү маселелери боюнча, сатууга өбөлгө түзгөн жабдыктарды сунуш кылуу (рамкалар, баа койгучтар ж.б.), канцелярдык товарлар (ак кагаз, жазуучу кагаз, түстүү кагаз, калемдер ж.б.), жуучу каражаттар, чарба товарларды сунуш кылуу үчүн биздин маркетинг департаментинин директоруна кайрыла аласыз!

Кочергина Ксения - Маркетинг департаментинин директору.

Тел.: +996 312 90 02 30, доб. 115

E-mail: k.kochergina@market.kg


 

Эгер дезинцекция жана дератизация, же такси кызматы боюнча сунуштарыңыз бар болсо, ДРП директору жооп берет!

Марина Мелешенко - ДРП директору

Тел.: +996 312 90 02 30, доб. 116

E-mail: m.meleshenko@market.kg


 

Химиялык тазалоо, атайын кийимди тигүү, окутуучу семинарларды жана тренингдерди өткөрүү боюнча сунуштарыңыз барбы? УЧР жетекчиси сиздин бардык суроолоруңузга жооп берет!

Айбашова Нураим – УЧР жетекчиси

Тел.: +996 312 90 02 30, доб. 159

E-mail: n.aibashova@market.kg

 

Төмөнкүлөрдү сунуш кылсаңыз болоть:

  • Стеллаждык, муздатуучу, кассалык же башка соода жабдыгы;
  • Цехтер үчүн жарык берүүчү, жүк ташуучу же технологиялык жабдыктар;
  • Курулуш-монтаждык жана жасалгалоочу иштер;
  • Вентиляция жана кондиционердик системаны берүү, монтаждоо жана кызмат көрсөтүү;

Сизге Өнүгүү боюнча директор Лыжин Артём жооп берет.

Тел.: +996 312 90 02 30, доб.228

E-mail: a.lyzhin@market.kg