Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош

Байланыш

Контактные данные:

«Умай Групп» ЖЧКсы

Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш., Ч. Валиханов көчөсү, 16

Почта: office@market.kg

Тынымсыз байланыш телефону: +996 312 91 06 60

Кабыл алуу телефону: +996 312 90 02 30

 

Кайтарым байланыш: